Η αποκλειστική διάθεση των φρένων ARTRAX συνεχίζεται δυναμικά από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε.